Levering av skattemelding og årsregnskap 2023

Fra regnskapsåret 2022 ble det bestemt at alle enkeltpersonforetak (ENK) måtte levere skattemeldingen digitalt via et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem. Fra regnskapsåret 2023 utvides dette til å gjelde også alle aksjeselskap (AS). Det finnes likevel fremdeles...