En ny versjon 4.3.72 er nå tilgjengelig via menyvalget Hjelp > Last ned oppdatering… i Ajour Office, hvor du får oppgitt den nøyaktige stien oppdateringsfilen må pakkes ut til ved kjøring etter nedlastingen.

Følgende er hovednyhet siden forrige nyhetsoppdatering:

 

  • Ny mva-melding. Skattemeldingen for mva som ble innført fra 1.1.2017, erstattes nå av en Mva-melding som skal tas i bruk fra første avgiftstermin 2022. Den nye meldingen er momskode-basert i stedet for å ha faste poster. Detaljeringsgraden i meldingen økes, bl.a. skal tap på krav og uttak rapporteres på egne linjer under aktuell momskode og oppdateringen oppretter derfor også nye kontoer som dette må føres på for å komme med i meldingen. Les mer om dette fra menyvalget Hjelp > Mva-behandling… etter oppdatering, eller her. Mva-meldingen er som tidligere tilgjengelig fra Rapporter > Avgiftsoppgjør… og ser slik ut:
Vidar Johannessen

Vidar Johannessen

Product Manager

Har du spørsmål eller kommentarer? Diskuter dette videre i Ajour Brukerforum.