En ny versjon 4.3.51 er nå tilgjengelig via menyvalget Hjelp > Last ned oppdatering… i Ajour Office, hvor du får oppgitt stien oppdateringen må pakkes ut til før du deretter tas til selve nedlastingssiden.

Følgende er nytt siden forrige nyhetsoppdatering:

 

  • Flere eksportformater. Det er lagt til flere formater for bilagseksport via Fil > Eksport… fra bilagslisten, både rene tekstformater (CSV) og Excel-formater. Blant annet er det lagt til formater for transaksjonsjournal hvor postene eksporteres i transnummer-rekkefølge i stedet for etter bilagsnummer. Formatet «CSV transjournal» er spesielt tilrettelagt for eksport av fakturajournal til Visma Business/Global for regnskapsbyråer.
  • Eksport av transjournal. Man kan nå eksportere en transaksjonsjournal direkte fra hver enkelt transaksjonsliste (for eksempel Faktura-listen), enten via Utskrift i knapperaden i vinduet, via Fil > Eksport… eller eventuelt via Rapporter > Transjournal… Eksporten er egentlig en bilagseksport (filtrert på den aktuelle transaksjonstypen) og man kan derfor kun eksportere transjournal for transtyper som resulterer i bilag. Et eventuelt aktivt filter (for eksempel datoramme) satt via søk i translisten vil også bli overført til bilagslisten:
  • Tidspunkt for oppretting og endring. I tillegg til datoen lagres nå også tidspunktet for oppretting og endring av transaksjoner. Dette er spesielt viktig ved kontantsalg hvor også blankettene som benyttes for utskrift av kontantnota/kvittering har blitt oppdatert til å skrive ut tidspunktet.
  • Endret-status og endringshistorikk. For oppgjorte transaksjoner som har blitt endret, vises status 9 (Oppgjort) nå i grått i stedet for i mørke blått. For endrede transaksjoner som ennå ikke har nådd status 9, vises dette kun i statusbeskrivelsen. Ved endring av transaksjoner lagres det nå historikk over endringene (OBS: ikke for enkeltlinjene) som kan vises via knappen Endringshistorikk i knapperaden øverst:
Vidar Johannessen

Vidar Johannessen

Product Manager

Har du spørsmål eller kommentarer? Diskuter dette videre i Ajour Brukerforum.