Steg 3 – Selg noe

Dette er del 3 i en serie som tar for seg hvordan du enkelt kommer i gang med Ajour Office. Etter å ha tilpasset virksomheten til ditt behov i steg 1 og fått på plass den inngående balansen i steg 2, er du nå endelig klar til å selge noe slik at du skaffer deg...

Vareimport og mva

Når varer ankommer Norge må de deklareres. Normalt utføres dette av en speditør som også omregner valutaen til norske kroner etter ukeskursene til Tolletaten. Den resulterende tolldeklarasjonen sendes så både til Tolletaten og importøren. I de fleste tilfeller er det...

Steg 2 – Inngående balanse

Dette er del 2 i en serie som tar for seg hvordan du enkelt kommer i gang med Ajour Office. Etter å ha tilpasset virksomheten i steg 1, og dersom du vil føre komplett regnskap, er det nå naturlig å fortsette med å registrere grunnlagsdataene i regnskapet: Inngående...

Steg 1 – Tilpass virksomheten

Dette er del 1 i en serie som tar for seg hvordan du enkelt kommer i gang med Ajour Office. Så snart du har mottatt lisensopplysninger via e-post fra oss, kan du gå i gang med programmet. Du legger inn lisensnummer og -navn i lisensdialogen ved oppstart eller...