Ajour Office serveroppdatering

Herfra oppdaterer du datamappen til siste versjon. Normalt tar Ajour Office seg av dette selv under første gangs oppstart etter hver programoppdatering, men for noen kan det være behov for å gjøre dette manuelt.

Klikk knappen under for å starte nedlastingen, kjør deretter filen og pakk ut (Unzip) til stien du finner under menyvalget Verktøy > Systemoppsett… Datasti i Ajour Office.

NB: Umiddelbart etter at nedlastingen er ferdig, kan det være at Windows blokkerer filen og advarer mot at den kan være farlig å kjøre. Ignorer dette varselet, klikk på Aksjoner eller Mer info eller lignende og velg Kjør likevel.

Merk at det kan være avvik mellom versjonsnummeret til serveroppdateringen og programoppdateringen. Dette har imidlertid ingen betydning.

 

Husk også å melde deg inn i våre Facebook-grupper: